25 september 2022 in Hoorn

Bekijk de foto's van vorige edities!

de Nationale Hulpverlenersdag

Bekijk de foto's van vorige edities

Bestuur

De Nationale Hulpverlenersdag is een initiatief van de Stichting HulpverlenersRespect. Het bestuur stuurt deze stichting aan en bestaat uit 7 personen. Iedereen heeft zijn eigen aandachtsgebied en is vertegenwoordiger van minimaal 1 werkgroep vrijwilligers. Ieder bestuurslid voert haar taken onbezoldigd uit.

Voorzitter Alewijn Ott
Secretaris Evelien Loomans
Penningmeester Gerard Hubers
Bestuurslid - Uitvoering & organisatie Mark Hommersen
Bestuurslid Marion Jensch
Bestuurslid/ coördinator veiligheid en verkeer Harry Khelawan
Ondersteuning communicatie/PR Vacature klik hier voor interesse