25 september 2022 in Hoorn

Bekijk de foto's van vorige edities!

de Nationale Hulpverlenersdag

Bekijk de foto's van vorige edities

AVG verklaring

De organisatie van de Nationale Hulpverlenersdag is een initiatief van Stichting HulpverlenersRespect.nl. Deze stichting heeft tot doel het respect voor hulpverleners te vergroten. Om het jaar, op de eerste zondag van oktober, organiseert de stichting daarom de Nationale Hulpverlenersdag. Tot nu toe vonden alle edities plaats in Hoorn, in het Julianapark. Een ideale plek aan het IJsselmeer, zodat hulpverleners niet alleen op land, maar ook in de lucht en op het water demonstraties kunnen geven.

Iedere editie van de Nationale Hulpverlenersdag werken vele vrijwilligers met veel plezier aan de organisatie van dit evenement. Iedere vrijwilliger doet dit naast de reguliere werkzaamheden, en krijgt niet betaald.

De Stichting HulpverlenersRespect.nl organiseert de Nationale Hulpverlenersdag met hulp van:

  • Vrijwilligers in diverse werkgroepen
  • Comité van Aanbeveling
  • Ambassadeurs
  • Bestuur

Avg verklaring

Privacy statement / Privacy verklaring

Stichting Hulpverlenersrespect.nl / Nationale HulpVerlenersDagen

 

De Stichting Hulpverlenersrespect.nl ook wel NHVD (Nationale Hulp Verleners Dagen) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement/ Privacy Verklaring geeft de Stichting informatie over hoe de Stichting omgaat met persoonsgegevens.

De Stichting wil voldoen aan de nieuwe wetgeving verwoord in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. De Stichting wil dan ook van elke participant, deelnemers, bestuursleden en leden van de werkgroepen de privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat de Stichting in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel c.q. de doelen en type persoonsgegevens wordt/worden nader aangegeven;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als de Stichting deze nodig heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
  • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en de Stichting u daarop wil wijzen en deze ook wil respecteren.

 

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact wil hebben met ons kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretaris Stichting Hulpverlenersrespect.nl / Nationale HulpVerlenersDagen
secretaris@nationalehulpverlenersdagen.nl

 

Aldus verklaard door:

Naam Stichting:  Hulpverleners Respect.nl ook wel NHVD

 

Plaats:   Hoorn

Datum:   25-05-2018