25 september 2022 in Hoorn

Bekijk de foto's van vorige edities!

de Nationale Hulpverlenersdag

Bekijk de foto's van vorige edities

Programma

Programma Hulpverlenersdag 25 september 2022

De Nationale Hulpverlenersdag is op de laatste zondag van september of de eerste zondag van oktober in de even jaren. De volgende is in 2022.

Dit is het programma voor 2022.

Goed om een indicatie te krijgen van hoe het evenement eruit ziet.

De dag bestaat uit drie delen:

  1. Ontbijt voor hulpverleners ('s morgens, besloten, alleen op uitnodiging)
  2. Diverse demonstraties van hulpverlenende instanties (11:30-17:00)
  3. Informatiemarkt;  hulpverlenende instanties presenteren hun werk, inclusief openstelling van spectaculaire voertuigen (11:30-17:00)

Het ontbijt is op uitnodiging, en alleen toegankelijk voor hulpverleners.

De demonstraties en de informatiemarkt zijn voor iedereen gratis te bezoeken in het Julianapark (schelpenstrandje) en bij Oranje Buiten en Volt (hoofdterrein) Schelphoek nr 4 in Hoorn op zondag 25 september 2022, van 11:30-17:00. Kom ook een kijkje nemen bij de brandweer, politie, ambulance, reddingswerkers, thuiszorg en nog veel meer hulpverleners!

Wij raden u aan om met het OV of op de fiets te komen.

 

Programma

08:00 uur  De ontbijttent moet klaar zijn voor het ontbijt, dit gaat Oranje Buiten, en
cateringgroep NHVD samen doen.

08:30 uur  Bij Oranje Buiten gastvrouwengroep (bij de deur) ontvangst hoogwaardigheidsbekleders aldaar krijgen zij een kopje koffie aangeboden van cateringgroep onder leiding Klaas Wilting.

09.30 uur  Ontbijt tent open en binnenkomst hulpverleners ontvangen door het bestuur van Stichting Hulpverleners Respect. Vertrek hoogwaardigheidsbekleders. Gastvrouwen begeleiden hen naar de tent om koffie en thee te schenken aan de hulpverleners.

09.30 uur  Ontvangst in de tent genodigden, sponsoren, leden CvA en bestuurders.

09.40 uur  Woord van welkom voorzitter Stichting Hulp Verleners Respect dhr. Alewijn Ott

09.45 uur  Opening ontbijt door dhr. Klaas Wilting, voorstellen serverende personen, moment van stilte voor het eten.

09.50 uur  Start ontbijt in de tent uitgedeeld door burgemeesters en prominenten.

10.50 uur  Uitreiking waarderings -Award door de burgemeester van Hoorn dhr. Jan Nieuwenburg. Uitreiking pins aan oud bestuursleden door dhr. Klaas Wilting

11.00 uur  Opening van de Nationale Hulpverlenersdag door burgemeester Jan Nieuwenburg

11.10 uur  Hulpverleners gaan naar hun voertuigen om het publiek te ontvangen en voorlichting te geven.

11.30 uur  Rondwandeling met burgemeester van Hoorn dhr.Jan Nieuwenburg en Klaas Wilting voor gasten, hoogwaardigheidsbekleders en sponsoren

17.00 uur  Einde Nationale Hulpverleners dag 2022.

 

Plattegrond

2022-09-25 Situatietekening CP A0