Stichting HulpverlenersRespect

Bekijk de foto's

de Nationale Hulpverlenersdag

Bekijk de foto's van vorige edities

De Nationale Hulpverlenersdag is een initiatief van de Stichting HulpverlenersRespect. Het bestuur stuurt deze stichting aan en bestaat uit 8 personen. Iedereen heeft zijn eigen aandachtsgebied, en is vertegenwoordiger van minimaal 1 werkgroep vrijwilligers. Ieder bestuurslid voert haar taken onbezoldigd uit.

NHVD

 

 

Voorzitter Jack van Es
Secretaris Gerard Hubers
Penningmeester Willem Vingerhoed
Bestuurslid - oprichter/uitvoering & organisatie /PR & Media Frans van Luit
Bestuurslid - Uitvoering & organisatie Mark Hommersen
Bestuurslid Marion Jensch
Bestuurslid/hulp secretariaat Grace van Egmond
Bestuurslid/ coördinator veiligheid en verkeer  Alewijn Ott